Rastlinná výroba a ovocinárstvo

V areáli spoločnosti pestujeme:

 • poľné plodiny v ekologickom poľnohospodárskom systéme so zameraním na získanie produktov v certifikovanej bio kvalite (obilniny, hrach, horčica a iné) a krmoviny

 • produkčné ovocné sady (drieň, arónia a iné ) pre produkciu suroviny na spracovanie

Živočíšna výroba

Vlastný ekologický chov oviec mäsového plemena v registrovanej ekofarme „Ekofarma Bojnice“, zameraný na produkciu jahniat k odbytu.

Spracovanie ovocia a zeleniny

V rámci projektu „Rozvoj podnikania spoločnosti VÚOOD a.s.“ spolufinancovaného fondom Európsky fond regionálneho rozvoja spoločnosť získala najnovšiu technologickú linku na spracovanie ovocia a zeleniny, ktorá umožňuje spracovávať široké spektrum ovocia a zeleniny do rôznych produktov. Produkty sú vyrábané technológiou šetrného drvenia a lisovania s následnou pasterizáciou a plnené pomocou poloautomatickej plničky do rôznych druhov obalov (bag, bag in box, sklo).

 • Vlastné produkty
  Vo vlastnej registrovanej prevádzkarni vyrábame 100% ovocné šťavy, džemy, nátierky, ovocné polotovary z rôznych druhov ovocia a zeleniny.

 • Spracovateľské služby
  Naša technologická linka s využitím rôznych modulov a častí zariadenia umožňuje spracovať rôzne druhy ovocia a zeleniny na rôzne druhy výrobkov ,ich spracovanie vieme poskytnúť aj v službe :

  • - výroba polotovarov (napr. pyré)
  • - výroba finálneho výrobku (šťava, džem...)
  • - balenie a etiketovanie podľa objednávky (bag in box, bag, sklo rôzne druhy podľa individuálnej objednávky)