Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s. Bojnice

VÚOOD a.s. je odborným pracoviskom, ktoré sa dlhodobo zaoberá výskumom, šľachtením , tvorbou nových odrôd a udržiavaním a ochranou genetických zdrojov ovocných plodín mierneho pásma. Okrem ovocných druhov sa zaoberá pestovaním poľných plodín v certifikovanej bio kvalite (obilniny, hrach, horčica), krmovín pre vlastný ekologický chov oviec mäsového plemena a spracovaním ovocia a zeleniny na šťavy, džemy a iné produkty.

História VÚOOD

Bohatá tradícia v pestovaní ovocia na Hornej Nitre vytvorila koncom 19. storočia /1893/ podmienky na vznik kráľovskej ovocnej škôlky v Nitrianskom Rudne. Až do vzniku Československej republiky táto škôlka okrem produkcie ovocných výpestkov sústreďovala vtedajší sortiment kvalitných odrôd a zakladala odrodové pokusy. Postupne rozširovala svoju činnosť o odborné školenia ovocinárov, založenie ovocinárskeho družstva, organizovanie výstav ovocia.

 1. Maďarská kráľovská štátna ovocinárska škôlka, Nitrianske Rudno
 2. Prievidzská štátna ovocná škôlka
 3. Štátna ovocinárska škôlka, Prievidza
 4. Štátna ovocinárska škôlka, Prievidza pokusné pracovisko pre Státní výzkumné ústavy
 5. Štátna ovocinárska škôlka, Prievidza - štátny podnik v rámci SVÚZ Bratislava
 6. Výskumná stanica ovocinárska, Prievidza v rámci KVÚP Nitra,
 7. Šľachtiteľská stanica Prievidza, v rámci ŠSP Nitra
 8. Šľachtiteľská a výskumná stanica (ŠVS), Bojnice v rámci ŠSP Vígľaš, neskôr Zvolen
 9. Ústav ovocných a okrasných drevín, š.p. Bojnice v rámci VHJ Slovosivo, Bratislava
 10. Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín, š.p. Bojnice v rámci OP Semex, Bratislava
 11. Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín,a.s. Bojnice

Galéria