Premetom projektu je investícia do hmotného majetku v podobe traktora s čelným nakladačom a digitálnymi komponentmi s požadovanou kompatibilitou zakúpenej techniky.