Šľachtenie

Šľachtenie je činnosť zameraná na tvorbu nových odrôd rastlín so zlepšenými kvalitatívnymi a kvantitatívnymi vlastnosťami, s odolnosťou voči nepriaznivým abiotickým i biotickým faktorom , s veľkou mierou adaptability k meniacim sa podmienkam prostredia.

V procese šľachtenia sú využívané metódy vedúce k rozširovaniu genetickej variability rastlín (napríklad selekcia, hybridizácia, mutačné a polyploidné šľachtenie, aplikácia biotechnologických metód resp. ich kombinácie) s cieľom vzniku nových vlastností.
Cieleným využívaním genetickej variability možno významne vplývať na zlepšenie výkonnosti a kvality rastlinnej produkcie pre podporu trvalo udržateľného poľnohospodárstva a .

VÚOOD Bojnice sa zaoberal novošľachtením – tvorbou nových odrôd pri týchto druhoch ovocných plodín:

  • Čierne ríbezle od r. 1959,

  • červené a biele ríbezle, hrušky, jahody záhradné od r. 1962,

  • slivkoviny, čerešne a višne od r.1969,

  • maliny a egreše od r.1971,

  • podpníky pre hrušky od r.1972,

  • podpníky pre čerešne, višne a slivkoviny od r.1973,

  • rakytník rešetliakovitý, baza čierna, ostružina, drieň, lieska a ruža plodová od r.1986,

  • gaštan jedlý od r.1989

  • a zemolez jedlý od r.1991.

Na pracovisku bolo vyšľachtených 76 odrôd z rôznych ovocných druhov.

Ríbezľa čierna

Ríbezľa biela

Egreš

Jahoda

Malina

Baza čierna

Ruža plodová

Rakytník rešetliakovitý

Gaštan jedlý

Lieska

  • PERLA

Zemolez jedlý

Čerešňa

Višňa

Slivka

Ringlota

Podpník slivky MY-BO-1

Podpník hrušky

Genetické zdroje

Genetické zdroje rastlín a ich ochrana sú hospodársky a politicky významnou strategickou úlohou štátu. Sú významnou zložkou majetku štátu, lebo do značnej miery majú priamy vplyv na potravinovú bezpečnosť krajiny. Genetické zdroje sú zhromažďované a uchovávané nielen pre súčasnosť ale aj pre využitie v budúcnosti pre udržateľný poľnohospodársky rozvoj pre ďalšie generácie.